صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری آگاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک ایران زمین 155,666,939,505
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مهدی طحانی ,مصطفی بیاتی ,حسین صالحی 154,469
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 845,531 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,920
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1390/11/07‏ بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,755
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/02/02‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,755
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود