صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری آگاه کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک ایران زمین 181,653,290,809
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مهدی طحانی ,مصطفی بیاتی ,حسین صالحی 180,485
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 819,515 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,327
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1390/11/07‏ بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,473
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/01/30‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,473
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود